Status: Offline; Naručilac: Otvoreni Kulturni Forum, Cetije; Izrađen: 05.09.2002.; Osnovni dizajn: Budo Bašović; Izrada: Kristijan;
Aktivne pokazne stranice: dobrodosliokf.htm, mockulture.htm, ars.htm.

HOMEPAGE
 
 
 
 

l

 

l

 

l

 

MOC KULTURE - STVAR JE MEDIJA!

Mediji masovne komunikacije imaju realnu moc, dopiru najdalje i konzumiraju se najviše. U domenu produkcije i posredovanja, bez obzira na razvojne dileme, po kojima odredeni mediji (radio), danas uticu dominatno, dok su drugi (štampa i televizija) veoma uticajni - njihova zajednicka uloga u procesu razvoja kulture i umjetnosti je nezaobilazna. Navedeni stav potvrduju i rijeci Frederika Majora: "Veze izmedu kulture i komunikacije toliko su ocigledne da se može reci da ne postoji stvarna politika u oblasti kulture koja se na bi zasnivala na politici u oblasti komunikacija".
Projektom postavljamo pitanje Da li su masovni mediji u Crnoj Gori kreatori i na koji nacin "konzumiraju" kulturu i umjetnost. Kako odsustvo strategije u kulturi govori o slobodnom, proizvoljnom i neobavezujucem odnosu medija, projekat poradi svog dugorocnog cilja postavlja pitanje: Strategije medija u sagledanim osobenostima kulturnog sistema.
Elektronski mediji vec samim prenošenjem informacije, neprekidno i višeznacno djeluju na recipijente (izbor - informacija, slika, zvuk) i znacajno uticu na oblikovanje svijesti i ukusa. Nažalost, u našim medijima nije markirano do koje mjere se profiliše (ili ne!) produkcija kulturnog programa - manje složenog proizvoda i - produkcija umjetnickog programa zhtijevnija i složenija u pogledu materjalnih, tehnicko tehnoloških, kadrovskih i organizacionih uslova. Projektom se želi razdvojiti i analizirati uloga jedne i druge funkcije koju možemo zvati kulturno-umjetnickom funkcijom. U tom cilju u dijelu pripreme projekta, kroz monitoring crnogorskih medija, prezentiramo javnosti polazište i analizu situacije. Serijom javnih predavanja želimo da uputimo i informišemo novinare i saradnike redakcija za kulturu, do koje mjere upravo mediji imaju moc da direktno, posredno i presudno uticu na kulturni ambijent.
Projekat Moc kulture - stvar je medija , koncipiran kroz cetiri faze (monitoring, javna predavanja, okrugli stolovi na televiziji I radiju i marketinška kampanja u medijima) ima za cilj: da istraži postojece stanje u crnogorskim medijima, njihovu kulturno umjetnicku funkciju, da kroz medije promoviše ideju "javnog interesa" kada je kultura i umjetnost u pitanju, da afirmiše mogucnost kreiranja specijalizovanih medijskih projekata koji nijesu zastupljeni u postojecoj produkciji, da otvori pitanje nove upotrebe medijskog prostora u Crnoj Gori…
Možda bi, u nedefinisanom odnosu naspram ingerencija koje država ima u projektovanju kulturne strategije, štampani i elektronski mediji unutar sopstvenih redakcija za kulturu, i u dobro projektovanoj saradnji sa uredivackom politikom svoje kuce, mogli pronacI odgovor na pitanje koje postavljamo kao krajnji cilj našeg projekta: da li mediji u Crnoj Gori treba da postanu kulturne institucije?
Cak, i u prenapregnutoj politickoj situaciji, ovo pitanje, stavljeno u kontekst konfrontiranih medijskih kuca, izgleda izlišno.
Naša namjera je da ga ucinimo javnim.

Varja Đukic
Janko Ljumovic

l Kalendar i press clipping
l Monitoring rubrika za kulturu, dnevnih listova i nedjeljnika u Crnoj Gori
l Rezime

_______________________________________________________________________

Kalendar

14. februar, cetvrtak

Kulturni sistem i mediji , Aleš Debeljak, Ljubljana
press clipping

21. februar, cetvrtak

Okrugli sto za novinare redakcija za kulturu - prezentacija monitoringa rubrika za kulturu crnogorskih medija, Varja Đukic, Janko Ljumovic, autori projekta

22. februar, petak

Mediji i aktivna strategija u kulturi , Sanjin Dragojevic, Zagreb
press clipping

25. februar, ponedeljak

Kulturni proizvod i medijska transmisija istog, Milena Dragicevic Šešic, Beograd
press clipping

7. mart, cetvrtak

Veliko nerazumijevanje / Komunikološki aspekti na relaciji izvor poruke / recipijent , Tijana Mandic, Beograd

11. mart, ponedjeljak

Umjetnicka produkcija u elektronskim medijima, Dunja Blaževic, Sarajevo
press clipping

13. mart, srijeda

Moc medija - nove teorije, Igor Mandic, Zagreb
press clipping

15. mart, petak

Komercijalizacija javnih medija, Janko Ljumovic, koautor projekta, Podgorica

Sva predavanja održana su na Maloj sceni i sceni Studio u zgradi Crnogorskog narodnog pozorišta sa pocetkom u 17 I 18 casova

16. februar, subota

Okrugli sto Moc kulture - stvar je medija?, TV Crne Gore, I program,
Autor emisije: Snežana Nikcevic,

16. februar - 16. mart

MOZAIK 904, Radio Crne Gore, I program, subota I ponedjeljak
Autor emisije: Mirsad Rastoder

________________________________________

Bertolt Breht zapisao je još tridesetih godina sledece: " Teško je covjeku koji ima šta da kaže, a ne nade slušaoce. Još je teže slušaocima koji ne nadu nikoga ko bi imao šta da im kaže".
U želji da nademo slušaoce, da budemo slušaoci jedni drugima i da se cujemo, nastao je projekat "Moc kulture - stvar je medija". Njegovi autori imali su veliku podršku i povjerenje od strane Instituta za otvoreno društvo Crne Gore. Ovom prilikom želimo posebno da se zahvalimo g-dici Biljani Maslovaric, ex-koordinatorki programa Umjetnost i kultura Instituta za otvoreno društvo Crne Gore na povjerenju i podršci u koncipiranju projekta.
Zahvaljujemo se svim prijateljima koji su pomogli realizaciji projekta!

Autori i koordinatori projekta: Varja Đukic i Janko Ljumovic
Design: Suzana Pajovic Živkovic
PR manager: Jelena Vujovic
Direktor projekta: Milorad Popovic

Organizator projekta: Otvoreni kulturni forum

Projekat podržao: Institut za otvoreno društvo Crne Gore

Medijski pokrovitelji: Crnogorsko narodno pozorište, Montepano - TV IN, RTV Crne Gore, NTV Montena, Radio Montena, Monitor, MobilArt

_______________________________________________________________na vrh Ý

Rezime

Misija Otvorneog kulturnog foruma navedena kao: kreiranje povoljnih okolnosti u domenu razmjene savremene književne produkcije u regionu južnoslovenskih država, otvaranje slobodnog protoka informacija i ideja radi reintegracije multikulturnog ambijenta u regionu, u projektu Moc kulture - stvar je medija, autora Varje Đukic I Janka Ljumovica najbolji je pokazatelj programskog i organizacionog jacanja organizacije.
Projekat je realizovan u periodu decembar 2001. do marta 2002. godine. Imao je cetiri faze: monitiring rubrika za kulturu štampanih medija i elektronskih medija u Crnoj Gori, zatim seriju javnih predavanja eminentnih teoreticara i prakticara kulture i medija sa prostora ex-Jugoslavije, seriju medijskih projekata kroz razlicite medijske forme u crnogorskim medijima (sponzorstva, prikaze, intervjue, autorske emisije, okrugle stolove i dr.) i marketinško-animacionu kampanju u cilju prezentacije projekta i Otvorenog kulturnog foruma s jedne strane, a s druge prezentaciju same ideje i cilja projekta (telopi na NTV Montena, bilbordi u Podgorici i na Cetinju, najava projekta u crnogorskim dnevnim i nedjeljnim novinama i audio-džinglovi na Radiju Crne Gore i radio Montena).
Projekat je dobio podršku Instituta za otvoreno društvo Crne Gore u cjelosti. Po ocjenama koordinatorke programa za kulturu i umjetnost Biljane Maslovaric i finansijskog direktora Mile Kasalice, projekat je i u programskom i finansijskom pogledu jedan od najboljih projekata koji je Institut podržao. Potrebno je naglasiti, da je to ujedno bio i poslednji projekat u okviru ugašenog programa za umjetnost i kulturu OSIM-a.
Projekat je inkorporiran i u strategiji i programskim aktivnostima OKF-a i na najbolji nacin je ostvario strategiju partnerstva i segment promocije i edukacije u cilju reintegracije multikulturalnog ambijenta. Partnerstvo je osim sa OSIM-om, ostvareno sa velikim brojem medijskih i institucija kulture u Crnoj Gori, a takode su ostvareni i kontakti i saradnja sa gostima projekta u raznim segmentima, npr. sa sarajevskom Centrom savremene umjetnosti i Dunjom Blaževic; Sanjin Dragojevic, jedan od ucesnika u projektu imao je i neformalne razgovore u crnogorskom Ministrastvu kulture. U dijelu promocije i edukacije projekat je zadovoljio više kriterijuma, kako u pogledu kvaliteta sadržaja, posjecenosti javnih predavanja (Aleša Debeljaka, Sanjina Dragojevica, Dunje Blaževic, Igora Mandica, Milene Dragicevic Šešic i Janka Ljumovica) i pažnje i uticaja u javnosti i medijima (ukupan proj jedinica press clippinga samo u štampanim medijima iznosi 93 naslova razlicitih novinarskih žanrova) u opštoj ciljnoj grupi, dok je u užoj ciljnoj grupi privukao veliku pažnji novinara i saradnika redakcija za kulturu crnogorsih medija u svim fazama projekta.
Jedan od najvažnijih efekata projekta predstavlja namjera OKF-a da projekat Moc kulture - stvar je medija bude nastavljen u novom obliku i da postane redovna aktivnost organizacije. Za taj plan dobijena je podrška i iskazan znacajan interes svih ucesnika u projektu koji isticu pozitivne efekte i potrebu da se u slicnoj formi projekat i dalje realizuje i da bude znacajan segment kulturne produkcije u Crnoj Gori i same organizacije u kojoj je nastao.

Ý na vrh Ý

 

ARS
 
Forum | Izdavaštvo | Projekti | "Moć kulture stvar je medija" | Radionice | Aktivnosti | Kolumna | Kontakti
ENGLISH